Bedenkelijke ontslagen in Brusselse administratie

(04/04/19) - 2018 was voor de Brusselse ambtenaren een tegenstrijdig jaar. Inzake de onderhandelingen, moet objectief worden vastgesteld dat die eerlijk en constructief waren en dat verschillende belangrijke voordelen voor het gewestelijk personeel werden verkregen. Maar er waren ook bedenkelijke ontslagen in de administratie.

Dit gunstig onderhandelingsklimaat leidde ertoe de schade te herstellen die veroorzaakt werd onder de vorige legislatuur door gewezen staatssecretaris Bruno De Lille (Groen-Ecolo). Als voorbeeld van de verbeteringen kan verwezen worden naar de publicatie in de maand april van het nieuwe statuut 3.0 dat veel billijker is dan het 2.0. En ook en vooral het sectoraal akkoord 2017-2018 dat onlangs gefinaliseerd werd en dat ondertekend is.

Cynisme

De keerzijde van de medaille was evenwel de meer dan gespannen relatie met verschillende gewestelijke Brusselse administraties die blijk gaven van een nooit eerder gezien cynisme en gebrek aan menselijkheid en loyauteit. Als voorbeeld: de brutale ontslagprocedures voor zware fouten bij één directie van het ministerie. En procedures die hoofdzakelijk gebaseerd waren op de getuigenis van een kwaadwillige collega gesteund door de overheid. En dit zonder enige vorm van proces. Het cynisme ging zelfs zo ver dat men die elementen op de C4 vermeld heeft, met alle gevolgen voor de sancties van de RVA inzake werkloosheidsuitkering.

Een van de eerste stappen van de advocaten van het VSOA was dan ook een dringende ingreep te doen om het recht op de werkloosheidsuitkering te vrijwaren.

Nog erger

En in november van hetzelfde laken een broek: diezelfde directrice ontslaat twee andere medewerkers op een even arbitraire wijze. Belangrijk om weten is dat die medewerkers eerstelijnsgetuigen waren ter ontlasting van de twee eerste ontslagen. Deze kwaadwilligheid en agressie zijn helaas niet beperkt gebleven tot het ministerie: het management van Leefmilieu Brussel liet zich ook niet onbetuigd door op dezelfde manier een medewerker van boven de 50 jaar brutaal te ontslaan. Nochtans ging het om een expert in zijn domein. Men verweet hem vooral een teveel aan beroepsernst. De brutaliteit van de ontslagprocedure schokte het personeel diep, waarna het VSOA een aanzegging tot het voeren van actie aankondigde.

Bij Actiris speelde de directie onverholen Tita Tovenaar door de tewerkstellingsconsulenten een nieuw systeem van afspraken op te leggen. De 3 vakbonden betwistten deze vorm van organisatie van het werk natuurlijk zwaar in het overlegcomité. Met reden trouwens want dit nieuwe systeem zit vol mankementen.   

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten