De "geldelijke loopbaan" van het federaal openbaar ambt verschenen in het Staatsblad

(27/11/13) - Het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14/11/2013. Het gaat in voege op 1 januari 2014.

We herinneren eraan dat het VSOA zich heeft verzet tegen dit project dat twee aparte loopbanen binnen het Federaal Openbaar Ambt instelt, en omwille van het gevaar van bepaalde maatregelen voor het statuut, evenals omwille van de verschillen in de behandeling tussen de personeelsleden die het tot gevolg heeft.

De nieuwe loopbaan zal voorbehouden blijven aan de personeelsleden die vanaf 1 januari 2014 worden aangeworven, of aan de ambtenaren die toegang krijgen tot het hoger niveau of tot de hogere klasse op diezelfde datum, d.w.z. een kleine minderheid binnen het personeel van het Openbaar Federaal Ambt.

De overgangsmaatregelen, die zijn samengesteld uit bonussen die gevoegd worden bij de loonschaal, zijn voorbehouden aan de personeelsleden die reeds in functie waren op 31 december 2013, d.i. quasi het geheel van het personeel.

François Fernandez-Corrales
Voorzitter VSOA-FGGA

Ga naar de volledige tekst

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten