Nieuw Vlaams regeerakkoord : totaal gebrek aan respect voor eigen personeel

(02/10/19) - Het VSOA Vlaamse overheid heeft het  regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering grondig bestudeerd. We focussen ons hierbij op de onderdelen die betrekking hebben op het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid.

We kunnen enkel vaststellen dat in dit regeerakkoord alle principiële beslissingen, inzake fundamentele personeelsaangelegenheden, reeds genomen zijn. Hierdoor is er geen echte onderhandelingsmarge meer en worden effectieve onderhandelingen dode letter.

De Vlaamse regering wenst één juridische vorm van tewerkstelling namelijk deze op basis van een arbeidsovereenkomst. Ondertussen wil de Vlaamse regering verschillen wegwerken tussen de statutaire en contractuele personeelsleden op het vlak van de ziekteregeling waarbij ze principieel het contractuele stelsel als uitgangspunt neemt.

De facto is dit de afschaffing van de statutaire benoeming. Gelet op de neutraliteit en continuïteit van de publieke dienstverlening, blijft voor het VSOA, het statutaire ambt het principe.

Het VSOA stelt zich vragen bij de slankere overheid. Zal dit opnieuw besparen op het personeel zijn? Na  jarenlange en doorgedreven besparingen op het personeelsbestand is dit voor het VSOA onaanvaardbaar. Een slankere overheid wil men tevens realiseren door het schrappen van taken. Zal men deze taken dan uitbesteden en dit voor een hogere kostprijs, dus meer belastinggeld om hetzelfde te doen?

De Vlaamse regering wenst verder te werken aan een loopbaan- en beloningsbeleid. Het belang van de anciënniteit zal stevig worden terug geschroefd. De opbouw van een volwaardig salaris, ook met het oog op een volwaardig pensioen, blijft voor het VSOA essentieel. Het morrelen aan de looncomponenten en de gegarandeerde loonprogressie is een zeer gevaarlijke stap.

Het VSOA stelt vast dat vele fusies van entiteiten en centralisaties worden voorzien. Het is zeer de vraag of dit effectief voor meer efficiëntie zal zorgen.

Ook voor het VSOA zijn de personeelsleden het voornaamste kapitaal van de Vlaamse overheid. Wij zijn dan ook van mening dat er, na meer dan 25 jaar, nu eindelijk een ernstige algemene baremaverhoging komt.

De inhoud van dit regeerakkoord is een echte kaakslag voor elk personeelslid van de diensten van de Vlaamse overheid.

Het VSOA Vlaamse overheid is bereid tot een constructief gesprek. Het VSOA geeft immers altijd voorrang aan een correct overleg. Het nu reeds innemen van principiële onaanvaardbare standpunten in het regeerakkoord ondermijnt dit correct overleg en dwingt ons, om ons nu reeds te beraden over een algemene stakingsaanzegging.
 
Voor meer informatie
Francis Van Lindt
Voorzitter VSOA Vlaamse Overheid
0472/54 96 38

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten