VSOA dringt aan op efficientere organisatie van het loodswezen

Overheid en politiek willen geen knopen doorhakken

(17/12/15) - Het VSOA klaagt reeds geruime tijd aan dat de Vlaamse overheid talmt met het uitvoeren van een reeds 8 jaren oud protocolakkoord binnen het loodswezen.

Na een doorlichting in 2007, beslist de Vlaamse overheid dat een doorgevoerde optimalisatie van het Vlaams Loodswezen zich opdringt. Enkele van de te halen doelstellingen werden vastgelegd in een protocol, getekend door Ministers Bourgeois, Peeters en Van Mechelen en de vertegenwoordigers van de representatieve vakbonden. In het protocol drukken de overheid en de vakbonden hun bezorgdheid uit over de toekomst van het loodswezen in zijn huidige vorm en besluit: 

B. Voor het op lange termijn leefbaar houden van het Vlaamse loodswezen wordt uitgegaan van het principe van de bevoegdheidsuitbreidinq van de zee naar de rivier en omgekeerd.

Daartoe wordt het informeel overleg verder gezet, waarbij inzonderheid gezocht wordt naar een consensus over de modaliteiten en begeleidende maatregelen voor deze bevoegdheidsuitbreiding.

De overheid en de representatieve vakbonden engageren zich om hieraan op een constructieve en actieve manier mee te werken.

C. Op lange termijn wordt gestreefd naar gelijk loon voor gelijk werk op basis van traject of opdracht, ongeacht het korps waartoe men behoort.”

Kort samengevat werd in dit Protocol afgesproken om een bevoegdheidsuitbreiding  door te voeren (wat bij het Nederlandse Loodswezen ongeveer 20 jaar geleden werd ingevoerd en waardoor zij vandaag met 25% minder loodsen werken zonder aan dienstverlening of veiligheid in te boeten) en gelijk loon voor gelijk werk te voorzien voor alle loodskorpsen, zodat eindelijk de ongelijkheid tussen de verschillende korpsen opgelost wordt, wat telkens tot sociale onrust en opbod aanleiding geeft.

Anno 2015 is, ondanks herhaaldelijke agenderingen op het geëigend syndicaal overleg en diverse bemiddelingspogingen, op geen van beide streefdoelen ook maar enige vooruitgang geboekt.

De huidige Vlaamse regering heeft begin deze maand, na stakingsacties van de rivierloodsenbond het optimalisatieoverleg  terug opgestart.

Het VSOA stelt andermaal vast dat opnieuw eerst besprekingen gaan gevoerd worden over superpremies voor de rivierloodsen en dit zonder garanties voor een gezond, goed functionerend overheidsloodswezen. Dit betekent nog maar eens extra budget voor het rivierkorps en grotere ongelijkheid tussen de verschillende korpsen.

Na 8 jaar constructief mee te werken (o.a. aanleveren cijfermateriaal, berekeningen enz., zonder medewerking van de dienstleiding DABL) aan een noodzakelijke optimalisatie, stelt het VSOA vast dat ook de huidige Vlaamse Regering in hetzelfde bedje ziek is en geen enkele intentie heeft om het protocol van 2007 uit te voeren. Tevens stellen wij vast dat het telkens tot harde acties moet komen vooraleer de overheid stappen onderneemt. Daarom achten wij dat de tijd van afwachten en constructieve bezigheidstherapie voorbij is en gaan wij vanaf donderdagavond actie voeren. 

Het is op zijn minst merkwaardig te noemen dat wij als VSOA moeten aandringen bij de overheid om het loodswezen efficiënter te laten functioneren en de dienstverlening te optimaliseren. Het is nog merkwaardiger dat wij daar ook nog actie moeten voor voeren!

Gerda De Norre
Secretaris VSOA-FGGA

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten